เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 นางณัฐนันท์ อุทัยชัย เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 นางณัฐนันท์ อุทัยชัย เกษตรอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมพิธีมอบผ้า...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 13 ดือน มกราคม พ.ศ. 2564 นายภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 นางณัฐนันท์ อุทัยชัย เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรว...

more...

more...

more...

more...