เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

ภารกิจประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2561

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

ภารกิจประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร...

ภารกิจประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร...

ภารกิจประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชา่การส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร...

ภารกิจวันที่ 22 เมษายน 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รั...

ภารกิจประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษา...

ภารกิิจประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่วงเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

ภารกิจประจำวันที่ 16 พ.ค. 61

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์เรียน...

ภารกิจประจำวันที่ 9 พค.61

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้อบรมอ...

ภารกิจประจำวันที่ 30 เมษายน 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายปรีชา รักษาพงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอแ...

ภารกิจประจำวันที่ 23 เมษายน 2561

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายปรีชา รักษาพงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญง...

more...

ํYouTube สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย

more...

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแวงน้อย

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...