เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัด และวางแผนการดำเนินงานโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้มอบหมายให้นายปภาวิน ...

จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์...

อำเภอเคลื่อนที่ 07/12/2560

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้มอบหมายให้นายปรีชา รักษาพงศ...

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภถอแวงน้อย ได้เข้าประชุมประจำเ...

ตลาด"ประชารัฐ 27 พย. 60

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้มอบหมายให้นายปภาว...

จุดสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชังบก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอแวงน้อย จัดหาวัสดุอุ...

more...

more...

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแวงน้อย

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...