เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ให้บริการ...

ภารกิจประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 -เวลา 08.30 น. นายนิติพงศ์ ประภาการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติก...

ภารกิจประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 -เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ให้บริการเกษตรก...

ภารกิจประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 -เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ให้บริการเกษตรกรที่เ...

ภารกิจประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 -เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ให้บริการเกษตรกรที่เ...

more...

more...

more...

more...