เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มจังหวัด

นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้มอบหมายให้นายประภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...

ประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมเจ้าหน้า...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ...

อำเภอเคลื่อนที่

นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ...

ประชุมแปลงใหญ่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายภาณุศักดิ์...

มอบเครื่องจักกลการเกษตร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายประกอบ สิงห์หลง ได้มอบหมายให้นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตร...

more...

more...

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแวงน้อย

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...