เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

อำเภอเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายปภาวิน ...

ขึ้นปีใหม่ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส...

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียน...

ประชุมประจำเดือน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย เข้่าร่วมประจ...

ประชุมประจำเดือนมกราคม

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายปภาวิน ...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตร

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายประกอบ สิงห์หลง ได้มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมก...

more...

more...

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแวงน้อย

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...