ภาพกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสำนักงาน

- ว่าง-
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ตำบลแวงน้อย
 
เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย
   
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่
ทุกคน ร่วมต้อนรับคณะประเมินการดาเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร จากสานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม-อีโล ตาบลแวงน้อย อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม
 
บุคคลดีเด่นของอำเภอแวงน้อย
 
     
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายรีชา รักษาพงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภแวงน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอแวงน้อย ร่วมงานคนแวงน้อยรักกัน ไทยด้วยกัน
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
     
อ่านข่าวย้อนหลัง    
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การระบาดของศัตรูพืช
 
1. โรคใบใหม้ (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2556  
2. หนอนห่อใบข้าว ( Rice leaffolder LF) (อ่านต่อ)  
3. เพลี้ยไฟ ( Rice thrips) (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2556  
  4. โรคใบขาว (White Leaf) (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนมกราคม 2557  
5. ไรแดง (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  
     
 
วิสาหกิจชุมชนอำเภอแวงน้อ
 

กลุ่มปลูกผักลอดภัยจากสารพิษ ม.6
จำหน่าย ผักต่าง ๆ ราคาเป็นกันเอง
สนใจติดต่อ นายสุรเดช ปราบวิชิต 0810578695

กลุ่มปลูกผักลอดภัยจากสารพิษ ม.1 จำหน่าย ผักต่าง ๆ ราคาเป็นกันเอง
สนใจติดต่อ นายวิจิตร นาอุดม 0892781514
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านสายใบรักแห่งครอบครัว
ตำบลท่าวัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลทางขวาง
 

ผู้ดูแลระบบ นายณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์
โทร 0 4349 9070 , 08 4603 9580
E-Mail: kk_wangnoi@doae.go.th