ภาพกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสำนักงาน
นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางจารุวรรณ์ บุญนำพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยแกนนำเกษตรกรเข้ารับการอบรมการเป็นทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" สำหรับนาข้าวจังหวัดขอนแก่น ปี 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรขอนแก่น ตำบบลกุดเค้า อำเภอมัญจาศิริ จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม (28/02/2557)
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   

นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน ตัวแทนเกษตรอำเภอแวงน้อย นางณัฐนันท์ อุทัยชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิตชอบตำบลท่าวัด และเกษตรกรบ้านหนองโกน้อย ตำบลท่าวัด
อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านลดรายจ่าย ครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างพร้อมเพียง ซึ่งคณะกรรมการ มีการตรวจประเมินให้คะแนน โดยการตรวจสอบเอกสาร( ด้านบัญชีครัวเรือน) มีการ สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกร จำนวน 30 ครัวเรือน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ภาพกิจกรรม (25/02/2557)

ตำบลแวงน้อย
 
 
บุคคลดีเด่นของอำเภอแวงน้อย
   
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ล่อยแตนเบียน เพื่อควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้ง สีชมพูในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 8 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงวน้อย จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม
 
     
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสมจิตร์ คำสี เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ขบวนแห่ปราสาทฟาง จากทุกตำบลที่ส่งขบวนแห่เข้าประกวดในงาน บุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ที่อำเภอแวงน้อยได้จัดขึ้นในวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และเจ้าเหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ร่วมจัดซุ้มนิทัศการเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีวะวิธี คือการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอร์เรีย และสารสกัดสมุนไพรจากตะไคร้หอม ในครั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยได้ทำการสาธิตวิธีการกลั่นตะไคร้หอม และได้นำน้ำตะไคร้หอมที่สกัดได้ และเชื้อราไตรโคเดอร์มาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและผู้มาชมงานด้วย ภาพกิจกรรม  
   
   
 
     
อ่านข่าวย้อนหลัง    

 
ข่าวประชาสัมพันธ์การระบาดของศัตรูพืช
 
1. โรคใบใหม้ (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2556  
2. หนอนห่อใบข้าว ( Rice leaffolder LF) (อ่านต่อ)  
3. เพลี้ยไฟ ( Rice thrips) (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2556  
4. โรคใบขาว (White Leaf) (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนมกราคม 2557  
5. ไรแดง (อ่านต่อ) ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  
     
 
วิสาหกิจชุมชนอำเภอแวงน้อ
 

กลุ่มปลูกผักลอดภัยจากสารพิษ ม.6
จำหน่าย ผักต่าง ๆ ราคาเป็นกันเอง
สนใจติดต่อ นายสุรเดช ปราบวิชิต 0810578695

กลุ่มปลูกผักลอดภัยจากสารพิษ ม.1 จำหน่าย ผักต่าง ๆ ราคาเป็นกันเอง
สนใจติดต่อ นายวิจิตร นาอุดม 0892781514
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านสายใบรักแห่งครอบครัว
ตำบลท่าวัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลทางขวาง
(

ผู้ดูแลระบบ นายณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์
โทร 0 4349 9070 , 08 4603 9580
E-Mail: kk_wangnoi@doae.go.th