เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

อัตรากำลัง

ใใใใใใ

 


นายประกอบ  สิงห์หลง
 เกษตรอำเภอแวงน้อย

นายปรีชา รักษาพงศ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบ ตำบลท่านางแนว,ตำบลละหานนา

 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เลขที่ตำแหน่ง 2525

นายภาณุศักดิ์ จิตแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลแวงน้อย,ตำบลก้านเหลือง

นายปภาวิน สิงห์เดช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าวัด,ตำบลทางขวาง

-ว่าง-


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

28 กุมภาพันธ์ 61 08:21:37