เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

อัตรากำลัง

ใใใใใใ

 


นายประกอบ  สิงห์หลง
 เกษตรอำเภอแวงน้อย

นายปรีชา รักษาพงศ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

นายภาณุศักดิ์ จิตแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายปภาวิน สิงห์เดช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นายศรายุทธ  สมประสงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นายสุวิทย์ ทองนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

1 ธันวาคม 60 09:34:28