เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงหเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงหเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ต...

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางสาวเพชรพริ้ง แพงคำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ดำเ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางสาวเพชรพริ้ง แพงคำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะส่งเสร...

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นาย ภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นาย ภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชี...

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาวเพชรพริ้ง แพงคำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ดำ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาวเพชรพริ้ง แพงคำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะส่งเ...

วันที่ 19 มิถุนายน นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร

วันที่ 19 มิถุนายน นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจ...

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นาย ภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นาย ภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชี...

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงหฟ์เดช นักวิชขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแห

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงหฟ์เดช นักวิชขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรก...

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้มอบหมายให้ นายภาณุศักดิ์ ...

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่วเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่วเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ...

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงา...