เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ข่าวสารและกิจกรรม

งานภารกิจ 02/05/2559

วันจันทร์ที่2พฤษภาคม2559อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้ อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล...

งานตามภารกิจ 29/04/2559

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้...

งานตามภารกิจ 28 /04/2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้ ...

งานตามภารกิจ 27/04/2559

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้ อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล...

งานตามภารกิจ 26/04/2559

1.อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร 2.ศบกต.ร่วมทำข้อตกลง MOUโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษ...

งานตามภารกิจ 25/04/2559

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้ อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภั...

งานตามภารกิจ 22/04/2559

อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59...

ประชุม wm 21/03/2559

วันที่ 21 มีนาคม 2559 เกษตรอำเภอแวงน้อยประชุมwmเพื่อปรึกษาหารือและติดตามงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยที่ ี่ศพก.แวงน้อย...

อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59

วันที่21มีนาคม2559อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติงานดังนี้ อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59แล...

ศพก.รุ่นที่1 ครั้งที่ 2 วันที่3

อำเภอแวงน้อยอบรม ศพก.รุ่นที่1 ครั้งที่ 2 วันที่3วิทยากร จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดระหัสข้อมูลดินพร้อมฝึกปฏิบัติการทำป...