เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ตำบลท่านางแนว

วันอาทิตย์ 6 ส.ค.60 นางณัฐนันท์ อุทัยชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ประชุมชี้แจง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม.สอบต คณะกรรมก...

โครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 5 สค.60 เวลา 9.00น. .นางณัฐนันท์.อุทัยชัย นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยออกติดตามโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระ...

ประชุมภัยธรรมชาติ 4 สิงหาคม 2560

นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นางณัฐนันท์ อุทัยชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับนโยบายช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหลังจ...

โครงการ 9101 ตำบลท่านางแนว

วันนี้ 3 ส.ค60 ลงงานทำหมักปุ๋ยอินทรีย์ วันที่3 สับๆก่นๆฉีดกากน้ำตาลให้จุลรินทรีย์มีช่องว่างในการหากินมากขึ้นจะได้ย่อยสลายไวไวกลับวันนี้รอบที่4...ประธ...

ออกติดตามมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 2 ส.ค 60 นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามมอบปัจจัยการผลิ...

จัดงานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

วันที่ 27กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.อำเภอแวงน้อยจัดงานเปิดตัวโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชน5 ตำบลท่าวัด ...

เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. อำเภอแวงน้อยจัดงานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชน7 ต...

ตรวจสอบวัสดุโครงการ 9101 อำเภอแวงนแ้อย

วันนี้ 24 ก.ค 60 เวลา14.30 น.คณะกรรมการบริหารโครงการ 9101 ระดับอำเภอแวงน้อยนำโดยนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอแวงน้อย ลงตรวจสอบวัสดุตามโครงการจัดทำปุ๋ยอิ...

อบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 24/07/2560

วันที่ 24 ก.ค 60 อำเภอแวงน้อยอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรา...

ฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร( อ.ก.ม) 21/07/2560

วันที่ 21 ก.ค 60 อำเภอแวงน้อยฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร( อ.ก.ม) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ...