เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ร่วมพิธีส่งมอบฝ่...

ภารกิจประจำวันที่ 14 มกราคม 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผ...

ภารกิจประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการใรตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเ...

ภารกิจวันที่ 10 มกราคม 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายปภาวิน สิงห์เดช ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำน...

ภารกิจวันที่ 9 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ได้ออกมาบริการเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอแวงน้อย และรับสมัครผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโคร...

ภารกิจวันที่ 9 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ...

ภารกิจวันที่ 3 มกราคม 2562

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิ...

ภารกิจวันที่ 14 ธันวาคม 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ร่วมงาน "วันสาธ...

ภารกิจประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมกิจกรรมอ...

ภารกิจประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญก่าร รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมกิจกรร...