เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มจังหวัด

นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้มอบหมายให้นายประภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มจัง...

ประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมประชุมศูนย์เรียน...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ ...

อำเภอเคลื่อนที่

นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมอำเภอเคลื่อ...

ประชุมแปลงใหญ่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมค...

มอบเครื่องจักกลการเกษตร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายประกอบ สิงห์หลง ได้มอบหมายให้นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โด...

ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ ต...

ประชุมประจำเดือน 30 ต.ค.60

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วม...

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมรับฟังนโยบาย

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ มณีธรรมศักดิ์ เจ้าพนักงา่นธุรการ เข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวท...

ติดตามงานโครงการต่างๆ 25/10/2560

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามงานโครงการต่าง...