เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ เกษตรอินทรีย์และเกษตรแนวใหม่ ให้แก่เย...

วันศุกร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายมานิต ชุ่มนาเสียว เดกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นัะกวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิต...

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...

วันอังคารที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจตรวจแปลงข้าวปักดำใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนอนกระทู...

วันอังคารที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ออกพื้นที่ติดตามจัดกา...

วันที่ 24 กันยายน 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้ นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายภาณุ...

วันที่ 20 กันยายน 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวสุดารัตน์ ปัตตาเน นักวิชาการส่่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดสอบเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 ชนิด ตามมาตรการการใช้สารเคมี 3 ช...

วันที่ 19 กันยายน 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 นางสาวสุดารัตน์ ปัตตาเน นักวิชาการส่่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดสอบเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 ชนิด ตามมาตรการการใช้สารเคมี 3 ช...

วันที่ 18 กันยายน 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้าน...

วันที่ 17 กันยายน 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุดารัตน์ ปัตตาเน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดสอบเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไก...