เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารจิจประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงก...

ภารกิจประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงกา...

ภารกิจวันที่ 9 มีนาคม 2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย...

ภารกิจวันที 8 มีนาคม 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย...

ภารกิจประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายภาณุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงก...

ภารกิจประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย...

ภารกิจประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายประภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทย...

ภารกิจวันที่ 6 มีนาคม 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย อำเภอแวงน้อย จันวน 2 กลุ่ม เข้าร่วมงานมหกรรมสิน...

งานภารกิจประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายปรีชา รักษาพงศ์ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ...

ภารกิคประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกับศูนย...