เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชขำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้จัดประชุมชี้...

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย และ เจ้าหน้าที่สำน...

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เนายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอแวงน้อย รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั...

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการใสนตำแหน่ง เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยนายภาณุศัก...

วันที่ 26 กันยายน 2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.นายปภาวิน สิงห์เดช ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ร...

วันที่ 26 กันยายน 2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงวน้อย มอบหมายให้ นางสาวเพชรพริ้ง แพงคำรัก...

วันที่ 25 กันยายน 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงวน้อย มอบหมายให้ นางสาวเพชรพริ้ง แพงคำร...

วันที่ 24 กันยายน 2561

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชา่การส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมประ...

วันที่ 12-14 กันยายน 2561

วันที่ 12-14 กันยายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นางสาวเพชรพริ...

วันที่ 12- 13 กันยายน 2561

วันที่ 12-13 กันยายน 2561 นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมอบรมสัมมนาการประชาสัม...