เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายปร...

ขึ้นปีใหม่ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย ได้ขอพรท่านนายอำเภอแวงน้...

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระ...

ประชุมประจำเดือน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย เข้่าร่วมประจำเดือน โดยว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวั...

ประชุมประจำเดือนมกราคม

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้า...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตร

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายประกอบ สิงห์หลง ได้มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภา...

เข้าร่วมงานร่วมใจแวงน้อย

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้รับหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานร่...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าเกษตร

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายประกอบ สิงห์หลง ได้มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินงานตามโครงดารเพิ่มประสิทธิภา...

อบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลง Gisagro QGIS และ FAARMis ปี 2561

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลง Gisagro Q...

ประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัด และวางแผนการดำเนินงานโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ได้มอบหมายให้นายปภาวิน สิงห์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้า...