เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

วิสาหกิจชุมชนอำเภอแวงน้อย

ศัตรูพืช

กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ม.6

กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ม.6 จำหน่าย ผักต่าง ๆ ราคาเป็นกันเอง สนใจติดต่อ นายสุรเดช ปราบวิชิต 0810578695...

กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ม.1

กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ม.1 จำหน่าย ผักต่าง ๆ ราคาเป็นกันเอง สนใจติดต่อ นายวิจิตร นาอุดม 0892781514...

ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านสายใบรักแห่งครอบครัว

ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านสายใบรักแห่งครอบครัว ตำบลท่าวัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลทางขวาง...