เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

วันที่ 26 ก.ย 60 ติดตามงานภารกิจ

วันที่26 ก.ย60 1.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมกับ นายชนัญญู ลาดนอกนักวิชาการเกษตร จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นประชุมถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแก่คณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ปี60 ตำบลท่านางแนวจำนวน30 ราย ณ.ห้องประชุม อบต.ท่านางแนว. 2. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่นโดยการนำทีม นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาสหกรณ์ชำนาญการ เข้าตรวจบัญชีเอกสารโครงการ9101 ระหว่างวันที่25-30 ก.ย60 อำเภอแวงน้อยทั้ง8 ชุมชนวันที่2 ชุมชนที่4 ตำบลแวงน้อยและชุมชน5ตำบลท่านางแนว ณ.ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอแวงน้อย.

28 กันยายน 60 13:46:07