เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ประชุมประจำเดือน 1/10/2560

วันที่ 1 ต.ค 60  นางณัฐนันท์ อุทัยชัย นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการงานเร่งด่วนงานส่งเสริมการเกษตรแก่กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบเกรียติบัตร ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลที่2 อำเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น ที่หอประชุมอำเภอแวงน้อย

 

2 ตุลาคม 60 14:22:24