เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ประชุมเจ้าพนักงานธุรการ

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ และวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและทันตามกรอบระยะเวลา รวมถึงทำความเข้าใจงานด้านธุรการอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

9 ตุลาคม 60 11:20:34