เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ 910

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม  2560   เกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

9 ตุลาคม 60 15:40:10