เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

งานภารกิจวันที่ 17 มกราคม 2561

วันที่  17  มกราคม  2561  นายประกอบ  สิงห์หลง  เกษตรอำเภอแวงน้อย  มอบหมายให้นา่ยปภาวิน  สิงห์เดช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมเป็นเกียรติในรการจัดงานจับรางวัลให้กับผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค  ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย   

25 มกราคม 61 08:51:06