เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

งานภารกิจประจำวันที่ 19 มกราคม 2561

วันที่  19  มกราคม  2561  นายประกอบ  สิงห์หลง  เกษตรอำเภอแวงน้อย  มอบหมายให้นายปภาวิน  สิงห์เดช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานบุญคูณลาน  ในระหว่างวันที่  21-23  กุมภาพันธ์  2561  โดยมอบหมายให้ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย  จัดประกวดผลผลิตการเกษตร  5  อย่าง  ได้แก่ กล้วยน้ำว้า มะพร้าวน้ำหอม  มะละกอสุก  ผักกระถาง  และแตงแคนตาลูป

25 มกราคม 61 09:00:41