เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

งานภารกิจวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2561  นายประกอบ  สิงห์หลง  เกษตรอำเภอแวงน้อย  ได้มอบหมายให้ นายปภาวิน  สิงห์เดช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเวลา 09.00 ณ  หอประชุมอำเภอแวงน้อย    เวลา  13.00 น.  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  ชั้น 2

  

 

9 กุมภาพันธ์ 61 12:11:40