เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

ภารกิจประจำวันที่ 5 เมษายน 2561

วันพฤหัสบดีที่  5   เมษายน  2561    นายประกอบ  สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย  ได้มอบหมายให้นายปรีชา  รักษาพงศ์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ประชุมตามโครงการนาแปลงใหญ่  ตำบลท่านางแนว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 140  ราย 

9 เมษายน 61 13:44:40