เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

    แผนปฏิบัติงาน

more...

 

วันที่ 24 กันยายน 2561

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  เวลา 11.00 น.นายปภาวิน  สิงห์เดช นักวิชา่การส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน 2561 โดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งพบปะและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และเกษตรอำเภอ 26 อำเภอเข้าร่วมประชุม

 

 

 

25 กันยายน 61 13:30:27