เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

งานตามภารกิจ 22/04/2559

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้

1.อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรเป็นรุ่นที่5ครั้งที่2วันที่5 ณ.ศพก.นายบุญชั้น บุญเรืองศรี เกษตรกรจากตำบลท่านางแนว40รายและตำบลท่าวัด10รายรวมจำนวน50รายโดยเรียนรู้จากกรมการข้าวเรื่องพันธุ์การปลูกแบบใช้น้ำน้อยเปียกสลับแห้งการเก็บดูแลรักษาการแปรรูปทั้งวันมีเกษตรอำเภอแวงน้อยพร้อมทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยดูแลควบคุมกำกับและสร้างนันทนาการตลอดทั้งวัน                                                

 

  

 

 

 

2.นายปภาวิน สิงห์เดช นวส.ชำนาญการร่วมประชุมกับส่วนราชการอำเภอแวงน้อยพร้อมด้วยส่วนท้องถิ่นนายก อบต.ทางขวางโดยมีนายอำเภอแวงน้อยเป็นประธานในการจัดเวทีชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่ม.1และ ม.11 ตำบลทางขวาง ร่วมกับชาวบ้านทางขวางโดยมีเกษตรกรประมาณ150รายร่วมจัดทำเวีทีชุมชนในครั้งนี้

 

 

 

 

ภาพ /ข่าว : ณรงค์ศักดิ์  มณีธรรมศักดิ์   เจ้าพนักงานธุรการ

 

19 พฤษภาคม 59 08:27:47