เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

งานตามภารกิจ 25/04/2559

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้  อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรเป็นรุ่นที่1ครั้งที่3 วันที่1 ณ.ศพก.นายบุญชั้น บุญเรืองศรี เกษตรกรจากตำบลแวงน้อยจำนวน50ราย วันนี้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยาการเจ้าของ ศพก .พร้อมภรรยาและมีเกษตรอำเภอแวงน้อย พร้อมทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยดูแลควบคุมกำกับและสร้างนันทนาการตลอดทั้งวัน

 

 

 

 

19 พฤษภาคม 59 11:14:26