เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

งานตามภารกิจ 27/04/2559

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้  อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรเป็นรุ่นที่1ครั้งที่3วันที่3 ณ.ศพก.นายบุญชั้น บุญเรืองศรี เกษตรกรจากตำบลแวงน้อยจำนวน50รายวันนี้เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ให้รอด/การผลิตอาหารไก่และการให้วัคซีนไก่โดยวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอแวงน้อย นายไสว มาเบ้าพร้อมปศุสัตว์อาสา มีเกษตรอำเภอแวงน้อย    พร้อมทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยดูแลควบคุมกำกับและสร้างนันทนาการตลอดทั้งวัน

  

  

ภาพ/ข่าว ณรงค์ศักดิ์  มณีธรรมศักดิ์  เจ้าพนักงานธุรการ

19 พฤษภาคม 59 08:33:58

แสดงความคิดเห็น

ข้อความ :
ผู้โพส : (ip : 54.159.94.253)
=>
** กรุณาสมัครสมาชิกก่อนตั้งกระทู้ **