เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

งานตามภารกิจ 28 /04/2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้                                                                              

1. อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรเป็นรุ่นที่1ครั้งที่3วันที่3 ณ.ศพก.นายบุญชั้น บุญเรืองศรี เกษตรกรจากตำบลแวงน้อยจำนวน50รายวันนี้เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาการทำอาหารปลาแบบง่ายๆโดยวิทยากรจากประมงอำเภอพลนางวรรัมภา เถียรชานาถพร้อมประมงอาสา มีเกษตรอำเภอแวงน้อย  พร้อมทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยดูแลควบคุมกำกับและสร้างนันทนาการตลอดทั้งวัน          

 

                                          

2. นายสุวิทย์  ทองนอก   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการรับวัสดุโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับประชามอาเชียนปี2559  

 

                                   

3. นายภานุศักดิ์ จิตแสง นวส. ชำนาญการ พร้อมด้วยนายศราวุฒิ สมประสงค์ นวส.ปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.แวงน้อยเพื่อวางแผนการทำงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2559ตามมาตรการที่4ระยะที่2      

 

  

                                                 

4. นายปภาวิน สิงห์เดช    นวส.ชำนาญการร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ศาลาประชาคมบ้านโคกล่าม ม.1 ต.ท่าวัด          

                            

5. ตำบลท่านางแนวโดยนางณัฐนันท์ อุทัยชัย นวส.ชำนาญการร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2559 ตามมาตรการที่4 ระยะที่ 2

 

ภาพ/ข่าว : ณรงค์ศักดิ์  มณีธรรมศักดิ์  เจ้าพนักงานธุรการ

19 พฤษภาคม 59 09:07:36