เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

งานภารกิจ 02/05/2559

วันจันทร์ที่2พฤษภาคม2559อำเภอแวงน้อยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยปฏิบัติภารกิจดังนี้   อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรเป็นรุ่นที่2ครั้งที่3วันที่1 ณ.ศพก.นายบุญชั้น บุญเรืองศรี เกษตรกรจากตำบลละหานนาจำนวน40รายตำบลท่าวัด10รายรวม50รายวันนี้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรจากผู้ใหญ่เฉลิมวุฒิ เนตร์ชาติ ผู้ใหญ่บ้านแนบทองคำปี57และมีทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ณรงค์ศักดิ์  มณีธรรมศักดิ์  เข้าพนักงานธุรการ

19 พฤษภาคม 59 11:25:55