เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ประกาด ศจช. อำเภอแวงน้อย 28 มิย.60

วันที่ 28มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อยร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองกุง ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560นำทีมโดย หน.ธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ อำเภอแวงน้อย เกษตรอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกคน หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ท่านางแนว คณะกรรม ศบต.ท่านางแนว พร้อมสมาชิกกลุ่ม ศจช.และพี่น้องบ้านหนองกุงให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน.โดยมีเจ้าพนักงานธุรการ สนง.เกษตรอำเภอเป็นพิธีกรในการตรวจคัดเลือกในครั้งนี้

 

    

   

   

  

29 มิถุนายน 60 16:09:27