เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร 30 มิ.ย. 60

               วันที่  30 มิ.ย 60  นายประกอบ สิงห์หลงเกษตรอำเภอแวงน้อยได้มอบหมายให้นางณัฐนันท์ อุทัยชัยและนายภานุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศรายุทธ์ สมประสงค์ นวส.ปฏิบัติการ สนง.เกษตรอำเภอแวงน้อยตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรทางเลือกอื่นๆที่บ้านน้ำซับ ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เกษตรกรจำนวน 5 ราย.

    

   

    

30 มิถุนายน 60 14:12:29