เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

อำเภอเคลื่อนืั้ 4 กค. 60

นายประกอบ สิงห์หลงเกษตรอำเภอแวงน้อย ร่วมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่ศาลาวัดบ้านหนองม่วง ต.ทางขวาง พร้อมทั้งชี้แจงโครงการ9101ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี60 และชี้แจงขั้นตอนหลักเกณฑ์การรายงานและการให้ความช่วยเหลือภัยธรรมชาติ

    

 

11 กรกฎาคม 60 15:33:09