เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

โครงการ 9101 วันที่ 4 กค.60

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้ง 6 ตำบล8 ชุมชนจัดทำเวทีชุมชนและชี้แจงรายละเอียดจัดทำเอกสารตามโครงการ9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ.ที่ทำการกลุ่มอาชีพแต่ล่ะตำบลแก่ คณะกรรมการศบกต.ผู้นำชุมชน อกม.ผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพ สอบต.ตำบลล่ะ50 คน.

     

   

     

11 กรกฎาคม 60 15:35:57