เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

โครงการ 9101 วันที่ 11 กค. 60

 วันนี้11 ก.ค60 ทางคณะกรรมการชุมชนทั้ง8 ชุมชนและกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง8 กลุ่มมาเปิดบัญชี ธนาคารกับ ธกส.กลุ่มล่ะ7 คนตามโครงการ9101 เพื่อรองบประมาณที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย รวมจำนวน108 คน เสร็จเรียบร้อย ขอบคุณ ท่านผู้จัดการ ธกส.สาขาแวงน้อยที่ให้พนักงานออกให้บริการอำนวยความสะดวกแก่กรรมการชุนชน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.

      

    

    

11 กรกฎาคม 60 15:41:02