เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ฝึกอบรมเกษตรผู้นำ 20/07/60

 วันที่  20 ก.ค 60  สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย จัด ฝึกอบรม# เกษตรผู้นำ# มีการให้ความรู้ด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว โดยนายภานุศักดิ์ จิตแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จำนวนผู้เข้าอบรม50 รายที่ ศพก.แวงน้อย.

 

   

   

  

 

20 กรกฎาคม 60 16:26:56