เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ตรวจสอบวัสดุโครงการ 9101 อำเภอแวงนแ้อย

วันนี้ 24 ก.ค 60 เวลา14.30 น.คณะกรรมการบริหารโครงการ 9101 ระดับอำเภอแวงน้อยนำโดยนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอแวงน้อย ลงตรวจสอบวัสดุตามโครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน เพื่อเร่งรัดและสอบถามปัญหาอุปสรรคจากคณะกรรมการกลุ่มและชุมชนให้โครงการดำเนินการให้ทันตามกรอบระยะเวลาจำนวน6 ชุมชนอำเภอแวงน้อย จากทั้งหมด8 ชุมชน

   

   

  

25 กรกฎาคม 60 07:03:58