เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. อำเภอแวงน้อยจัดงานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชน7 ตำบลท่าวัด โดยนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอแวงน้อย เป็นประธานเปิดงาน และมีนายสุนทร มาตรวังแสงประธานชุมชนกล่าวรายงาน โดยมีนายก อบต.ท่าวัด ปลัดอำเภออาวุโส ปลัด อบต.ท่าวัด คณะกรรมการบริหารชุมชนทั้ง8 ชุมชนอำเภอแวงน้อย และเกษตรกร598 ราย เข้าร่วมพิธี ณ.ลานหน้าวัดบ้านโคกล่าม ต.ท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น..

  

  

  

  

26 กรกฎาคม 60 14:53:00