เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

จัดงานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

วันที่ 27กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. อำเภอแวงน้อยจัดงานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชน5 ตำบลท่าวัด โดย นายอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้ส.ต.ท.กิตติพงศ์ ชูศรียิ่งปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานเปิดงาน และมีนายธรรมรัตน์ จันทร์กระจ่าง ประธานชุมชนกล่าวรายงาน โดยมี คณะกรรมการบริหารชุมชน5ทั้งจำนวน30คน และเกษตรกร721 ราย เข้าร่วมพิธี ณ.บริเวณศาลาเรียนรู้บ้านหนองกุง ต. ท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น.

27 กรกฎาคม 60 16:49:06