เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

เพื่อติดตามงานและวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์

วันที่19 ก.ย 60 นายประกอบ สิงห์หลง เกษตรอำเภอแวงน้อย ประชุมปรึกษาหารือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย เพื่อติดตามงานและวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ และสรุปผลการทำงานตามกรอบปีงบประมาณ2560

 

28 กันยายน 60 13:37:05