เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

 

 

 

<a href="http://software.thaiware.com/download/โปรแกรมฟังเพลง" target="_blank">โปรแกรมฟังเพลง</a>

ติดตามงานตามภารกิจ

วันที่ 25 ก.ย 60 เวลา 10 . 00 น. 1.นางณัฐนันท์ อุทัยชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมกับ ประธานชุมชน5 ตำบลท่านางแนว ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนตามโครงการ9101 เพื่อนำเงินเข้าฝากกองทุนและเตรียมเอกสารหลักฐานในการรับการตรวจโครงการจาก สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ณ.ศาลาเรียนรู้บ้านหนองกุง พร้อมทั้งติดตามโครงการอาหารปลอดภัย การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศจช.บ้านหนองกุง ในครั้งนี้ด้วย. 2. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าตรวจบัญชีเอกสารโครงการ9101 ระหว่างวันที่25-30 ก.ย60 อำเภอแวงน้อยทั้ง8 ชุมชนวันนี้ชุมชนที่7,8 ตำบลท่าวัดและตำบลทางขวาง ณ.ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอแวงน้อยโดยมีชุดประสานงานจาก มทบ.23 ร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย.

28 กันยายน 60 13:40:33